Hoitotakuun toteutumisesta Suomessa

Suomessa hoitotakuu kuuluu toteutua luvatussa ajassa. Leikkausjonoissa ja lähetteiden käsittelyissä on kaikissa omat lakisääteiset ajat. Oman yksikkösi sivuilta tai epikriisistä saat selville, mikä sinun leikkausjonosi kesto on. Mikäli hoitotakuu ei toteudu, tässä on ohjeita miten voit alkaa hoitamaan asiaa.

Selvitin potilasasiamieheltä, mitkä ovat oikeudet saada leikkaus tai lääkäriaika sovitussa ajassa. Ja seuraavaa selvisi:
a) pitää antaa leikkausaika sovitusti tai
b) antaa palveluseteli yksityiselle tai
c) mikäli aikaa ei saada Suomessa yksityiselle, Kela myöntää luvan toiseen EU-maahan tai Sveitsiin, jonka Suomen valtio maksaa

Ja miten asiasta valitetaan?

Tulee laittaa joko
a) kirjallinen muistutus HUS:in kirjaamoon ettei hoitotakuu ole toteutumassa, tai
b) ottaa itse puhelimitse yhteyttä HUS:in kyseisen osaston ylilääkäriin (vaihteesta yhdistävät oikeaan numeroon).  

Itse soitin, ja pyysivät laittamaan sähköpostilla tietoni ja lyhyesti selostuksen asiasta. 

Suomen laki sanoo hoitotakuun toteutumisesta näin:

52 §
Erikoissairaanhoitoon pääsy

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä.

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Jos henkilöllä todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa terveyskeskuksessa, on hänet ohjattava hoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen ja annettava terveyskeskukselle tarpeelliset hoito-ohjeet.

54 §
Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuus hankkia palveluja muualta

Jos kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi itse antaa hoitoa 51–53 §:n mukaisissa enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Jos sairaanhoitopiiri ei voi järjestää erikoissairaanhoitoa säädetyssä enimmäisajassa Suomessa, sen on annettava potilaan pyynnöstä ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan taikka Sveitsiin.

Näin hakeudut ulkomaille hoitoon, jos sinulla on ennakkolupa:

Voit saada myös ennakkoluvan hakeutua hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Jos sinulla on ennakkolupa, maksat hoidosta ainoastaan asiakasmaksun. Sinun tulee itse etsiä sopiva hoitopaikka ja selvittää mahdollisuutesi saada siellä hoitoa. Lisäksi sinun tulee selvittää, onko ennakkoluvan käyttäminen mahdollista kyseisessä hoitolaitoksessa.

Hae ennakkolupaa Kelasta hakemuslomakkeella Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella (SV 129). Liitä hakemukseen sairauttasi tai hoitoa koskeva lääketieteellinen selvitys (esim. hoitokertomus tai lääkärinlausunto). Hae ennakkolupaa hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista: Kela tarvitsee hakemuksesi ratkaisemiseen aikaa, koska se pyytää tilanteestasi lausunnon julkiselta terveydenhuollolta.

Julkisen terveydenhuollon tulee puoltaa luvan myöntämistä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hoito on tilanteessasi perusteltua.
  • Hakemasi hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin.
  • Suomessa ei pystytä järjestämään sinulle hoitoa takuuajan puitteissa.

Kela ratkaisee hakemuksesi lausunnon perusteella. Jos julkinen terveydenhuolto puoltaa luvan myöntämistä, Kela myöntää sinulle ennakkoluvan (S2-lomakkeen), jonka viet mukanasi hoidon antajalle.

Jos tämäkään ei auta, Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista 
http://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Terveydenhuollon_kantelu.pdf/33e6ae29-1acb-20e2-3231-5852289c0474 tai 
https://www.avi.fi/web/avi/kantelu2 

Suomessa jostain syystä vallitsee ajatus, että useimmin asioista ei kannata ilmoittaa, eikä valittaa. Ja ajatellaan, ettei auta ja kaikki pitää hyväksyä mukisematta. En tiedä miksi. Asioihin ei tule muutosta, jos ei halua valittaa ja vaatia sitä. On hyvä ottaa asioista selvää ja olla perillä omista oikeuksistaan. Itse ajattelen niin, että haluan tuleville sukupolville luoda jotain parempaa. Ei niin, että vuosi vuodelta asiat menevät huonompaan suuntaan. Meillä on Suomessa tosi hyvin toimiva lakisysteemi ja sitä on hyvä vaalia. Itse monesti turhaudun, kun asiat eivät mene Suomen lain mukaan. Suomen laki on kuitenkin tosi hyvä turva meille. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *